El Centre Alzira-Valencia de la UNED, designat Centre “Francisco Tomás y Valiente” en 1997, va ser creat per O.M. de 21 de setembre de 1978 i radicat en la ciutat d’Alzira. El Patronat que es va formar a aquest efecte ho constituïa la Diputació Provincial, Caixa d’Estalvis de València, Mancomunitat de Municipis de la Ribera, Jove Càmera de València i el llavors Consell del País Valencià. La seua primera ubicació va ser en tres aules de l’Institut de Batxillerat Jaume I d’Alzira per a passar en 1980 a disposar d’edifici propi cedit per l’Ajuntament de la ciutat i remodelat amb els fons del Patronat. En 1982 i en 1987 va patir sengles riuades que van obligar a la seua reconstrucció interna.

A l’octubre de 1983 es va desdoblegar la seu d’Alzira entrant en funcionament la de València en uns locals provisionals que van acollir a 650 alumnes, tenint des de llavors un creixement constant d’estudiants matriculats. En 1986 es va signar un nou Conveni que va reestructurar el Patronat. En 1987 la seu de València es va instal·lar definitivament en els locals de la Casa de la Misericòrdia després de la seua remodelació i per l’acord de la llavors Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i la Diputació Provincial de València. En 1987 es va crear l’extensió de Gandia i en 1989 la d’Ontinyent, a partir dels corresponents Convenis signats entre els dos Ajuntaments i el Patronat del Centre amb l’aprovació de la Junta de Govern de la UNED. El 22 de novembre de 2000 va tenir lloc la signatura del Conveni de creació de l’Aula de Sagunt, que va començar a funcionar amb el Curs d’Accés per a majors de 25 anys, igual que l’Aula de Requena, el conveni de la qual es va signar el 22 de novembre de 2001. El 17 d’octubre de 2007 se signe el Conveni de creació de l’Aula de Xàtiva que va començar la seua marxa amb el Curs d’Accés per a majors de 25 anys, les Diplomatures de Turisme, Treball Social, Enginyeria Tècnica Informàtica en Sistemes i Gestió, Ciències Empresarials i la Llicenciatura d’Administració i direcció d’empreses.

El Centre va ingressar en el projecte de Xarxa Bàsica de Centres Associats, d’acord amb el Reial decret 1317/1995 de 21 de juliol. Aquest ingrés va generar la signatura d’un nou Conveni el 21 de desembre de 1994,  i amb data 22 de novembre de 2000 es va procedir a l’actualització del mateix creant un Consorci Universitari constituït per l’Excelentíssima Diputació Provincial de València, l’Excelentíssim Ajuntament d’Alzira i per la Universitat Nacional d’Educació a Distància amb el nom de “Centre Alzira-Valencia “Francisco Tomás y Valiente” de la UNED.

En aquests anys, el Centre, que comprèn l’àmbit territorial de la província de València, s’ha articulat per tant entorn de dues seus, dues extensions i dues aules amb més de set mil estudiants. El finançament se sosté prioritàriament per la Seu Central de la UNED en ser un centre integrat en Xarxa Bàsica, i en la qual participen la Diputació Provincial i els Ajuntaments de Gandia, Alzira, Ontinyent, Sagunt i Xàtiva amb diverses aportacions.