Els estudiants del nostre Centre Associat disposen d’una comunitat virtual pròpia dins de la plataforma virtual aLF. En ella trobaran tot tipus d’ajuda i recolzament per a resoldre dubtes sobre els seus estudis en la UNED. La comunitat del centre Alzira-Valencia rep el nom d’Ariadna.

L’accés a esta plataforma es realitza des de el portal de la UNED, una volta identificat amb usuari i contrasenya. Recordem que l’usuari i contrasenya de correu electrònic que permetrà l’entrada a la comunitat Ariadna, els Cursos Virtuals i la Secretaria Virtual, s’obté en el moment de la matrícula.

Accés a la comunitat aLF del Centre Associat Ariadna

Videoturial d’accés a la comunitat Ariadna

Si té cap dubte sobre este recurs, pot adreçar-se al coordinador de tutories virtuals del nostre Centre en el correu virtual@valencia.uned.es