La secretaria de les nostres seus realitza les funcions d’atenció a l’estudiant i de gestió administrativa.