El centre Alzira-València de la UNED ofereix cada curs acadèmic una variada oferta d’activitats d’Extensió Universitària orientades a satisfer les demandes específiques dels nostres estudiants sobre qüestions d’actualitat que complementen i enriqueixen els temaris dels diversos estudis reglats de la UNED.

Tots ells compten amb l’aval de qualitat i rigor dels departaments implicats, i estan reconeguts dins del sistema acadèmic actual de crèdits europeus.

Els cursos es desenvolupen de manera presencial i on line.

Cursos d’Extensió Universitària.

Coordinadora: Begoña Sáez Martínez

Contacte informació: cursosextension@valencia.uned.es

Contacte coordinadora: begsaez@valencia.uned.es