ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Des del COIE s’ofereix informació i orientació en els següents temes:

  • Elecció de la carrera.
  • Tècniques d’estudi.
  • Elecció de l’itinerari curricular (assignatures).
  • Formació complementària.
  • Guia Estudis
ORIENTACIÓ LABORAL

Des del COIE s’ofereix informació i orientació en els següents temes:

  • Tècniques de cerca d’ocupació.
  • Assessorament per superar les entrevistes de selecció.
  • Recursos d’ocupació, d’orientació i de formació.
  • Mercat laboral i sortides professionals.
  • Informació sobre sortides professionals

Els dubtes puntuals sobre aquestes qüestions es poden atendre per correu electrònic o telefònic. Per a una orientació més general, acudir presencialment en l’horari d’atenció.