Les sol·licituds es gestionen des de les respectives facultats de la Seu Central a Madrid. Els criteris que segueixen les comissions que es formen per a tal fi són la càrrega lectiva (nombre de crèdits) i l’afinitat de continguts entre la matèria cursada i l’assignatura la convalidació de la qual se sol·licita.

La resposta sol demorar-se uns mesos i no acostuma a arribar fins a ben començat el curs. Per tant és recomanable no matricular-se d’assignatures la convalidació de les quals se sol·licita i s’espera aconseguir, per a evitar complicacions acadèmiques i administratives.

Tingues en compte:
  • Existeixen taules d’equivalència entre títols de la UNED, però no amb estudis d’altres Universitats.
  • És possible convalidar fins a 6 crèdits optatius per activitats i cursos d’extensió universitària.

CICLES FORMATIUS: existeix també una TAULA DE RECONEIXEMENT per a convalidar títols CFGS per assignatures dels diferents plans d’estudi de grau.

GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS: la Facultat de Filologia disposa d’una TAULA DE CONVALIDACIONS DE TÍTOLS OFICIALS D’IDIOMES PER ASSIGNATURES dels graus que imparteix.

RECONEIXEMENT EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL: algunes Facultats (Educació, Ciències, Informàtica, etc.) publiquen cada curs una convocatòria destinada a reconéixer experiència acreditada per crèdits dels seus graus.