La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

A fi d’aprofundir en la seua implantació i desenvolupament, el Centre Associat Alzira-València ha creat el present Portal de Transparència, que posa a la disposició dels ciutadans la informació pública continguda en aquest.

Comunicació i projecció exterior