Claustre UNED Alzira-València

NORMATIVA I FUNCIONS

COMPOSICIÓ

Després de les eleccions celebrades el 24 de setembre de 2019, la composició del Claustre es la següent:

Membres nats

 • Sr. Alejandro Cerdá Esteve, Director
 • Sr. José David Torres Cano, Secretari del Centre
 • Sr. Francisco Hurtado Orts, Representant de Professors-Tutors
 • Sra. Laura López Zunzunegui, Representant d'Estudiants
 • Sr. Carlos Triguero Ramírez, Representant del PAS

Membres electes

Estament de Professors-Tutors

 • Sra. Elvira Alonso Romero
 • Sra. M. Carmen Arenas Fenollar
 • Sr. Feliciano Carrasco Fernández
 • Sra. Ana Mª Fons Cabanes
 • Sr. David García Montagud
 • Sr. José Enrique Juan Esplugues
 • Sra. María Milagros Moro Ipola
 • Sra. Isabel Rodríguez Martínez
 • Sr. Ignasi Rosell Escribà
 • Sra. María Eugenia Ruiz Molina
 • Sr. Enrique Tormo Part
 • Sra. María Isabel Valero Montoya
 • Sr. Jordi Vila i Vila
 • Sra. María Jesús Yago Casas
 • Sra. Silvia Zarza Jiménez
 • Sr. Jesús Mascarell Simó

Estament d'Estudiants

 • Sr. José Antonio Fombuena Salado
 • Sra. Yolanda Trujillo Adriá
 • Sra. Mónica Varela Cabanes

Estament del Personal d'Administració i Serveis

 • Sra. Doris Liliana García Mera
 • Sra. María Amparo Torres Domingo

CONVOCATÒRIES

ACORDS

ELECCIONS AL CLAUSTRE