Què puc estudiar i com m’avaluaran

Els títols de Grau que imparteix la UNED consten de 240 crèdits a raó de 60 crèdits per curs (quatre cursos), la qual cosa equival a unes 10 assignatures per any acadèmic. Les assignatures poden ser semestrals o anuals. Naturalment, pots matricular-te d’un nombre menor de crèdits i assignatures si ho desitges, com d’altra banda és habitual entre els nostres estudiants. Partint com a mínim d’una assignatura, pots confeccionar la matrícula de cada curs a la teua mesura.

Els crèdits són una forma de quantificar les assignatures que facilita la seua homologació amb els marcs educatius d’altres països membres de la Unió Europea. Són la traducció aproximada del volum de continguts de que consta la matèria i el temps que ha de dedicar-se per a preparar-los, donant com a resultat aproximadament 20 hores de treball per crèdit.

Respecte al tipus d’assignatures, durant els tres primers cursos la majoria solen ser bé de Formació Bàsica, bé Obligatòries (imprescindible cursar ambdues), quedant les Optatives concentrades en 4t curs.

Els cursos acadèmics, com les assignatures, es divideixen en semestres:

  • PRIMER d’octubre a febrer.
  • SEGON de febrer a juny.

Hi ha una convocatòria d’EXÀMENS al final de cada semestre. Tindràs la possibilitat de presentar-te lliurement en qualsevol de les dues setmanes en què s’organitzen les proves presencials en estes convocatòries, una d’elles en torn de matí i en l’altra en torn de vesprada. Hi ha una setmana de parèntesi entre ambdues. Els estudiants del Curs d’Accés s’examinen, per norma general, només durant la primera setmana.

La segona convocatòria d’exàmens es desplaça a SETEMBRE, en este cas es concentren totes les proves en una mateixa setmana. Per aqueixa raó existeix la possibilitat de sol·licitar una Reserva d’exàmens en cas que coincidisquen assignatures en el mateix torn, o no pogueres assistir per causes degudament justificades.

El nostre Centre compta amb dos tribunals d’exàmens en les seus d’ALZIRA i de VALÈNCIA; pots presentar-te en qualsevol d’ells.

Trobareu informació precisa sobre els plans d’estudi i assignatures que integren les titulacions que imparteix la UNED en este enllaç.

 

Com planificar la meua matrícula?

Abans de matricular-te calcula de forma realista de quant temps disposes per a dedicar als teus estudis, i fes una previsió prudent de les assignatures que podràs abastar el primer any.

Procura distribuir la càrrega entre tots dos semestres per a anar més esplaiat/da durant el curs. Valora les teues forces de forma realista per a evitar sentir-te desbordat/da amb l’arribada dels exàmens.

Considera el teu primer any un període d’adaptació cap a una modalitat d’estudi nova. Partim de la premissa que heu optat per una modalitat a distància, i per tant valoreu molt el temps d’estudi de que disposeu. L’objectiu és conciliar els estudis amb la vostra vida personal i professional de forma harmónica

Com a consell, abans de matricular-te, pots consultar la bibliografia bàsica de les assignatures en la nostra biblioteca per a decidir què matèries et resulten més atractives el primer any.

 

Com em matricule

Pots realitzar la teua matrícula en la UNED fàcilment des de casa a través d’internet. Si prefereixes formalitzar la teua matrícula presencialment en el Centre Associat de València amb ajuda del nostre personal.

Per a saber si compleixes amb els requisits d’accés a estudis superiors, consulta les Normes d’Admissió.

 

Quins recursos i ferramentes m’ofereix la UNED

Des del principi tingues en compte:

– COORDINACIONS ACADÈMIQUES: durant tot el curs comptes amb el suport d’un coordinador acadèmic per a fer més senzill el teu desembarcament en la UNED i ajudar-te a desembolicar-te en este nou entorn d’estudi: consultes sobre funcionament acadèmic, tràmits amb les respectives facultats de la Seu Central, convalidacions i un llarg etcètera.

Consulta els horaris d’atenció presencial i adreces de correu electrònic.

– GUIES DE LES ASSIGNATURES: disponibles en el curs virtual i en la web de cada titulació. Allí trobaràs tot el que has de saber sobre les assignatures de que t’has matriculat: bibliografia bàsica (llibre d’estudi d’on eixirà la matèria d’examen), continguts de l’assignatura (temari), avaluació (tipus d’examen), Proves d’Avaluació Contínua (si hi ha -solen ser voluntàries- i el percentatge de nota que representen), horari i contacte dels professors de la Seu Central de Madrid (responsables de l’assignatura i de corregir els exàmens).

– TUTORIES PRESENCIALS: com a estímul i suport a l’estudi a distància, el Centre Associat ofereix tutories presencials en les quals durant una hora setmanal per matèria tindreu l’oportunitat de plantejar dubtes i seguir el temari amb un tutor que s’atindrà a les directrius de l’Equip Docent i serà l’encarregat de corregir les vostres Proves d’Avaluació Contínua. S’ofereixen a les vesprades i l’assistència és lliure. (Consultar horaris.)

– CURS VIRTUAL ALF: per a facilitar la comunicació entre estudiants i professorat comptes amb accés a una plataforma web que ofereix informació i recursos sobre totes les teues assignatures: fòrums on plantejar qüestions als teus professors, descàrrega de documents, proves pràctiques, lliurament de treballs on-line, pautes per a organitzar l’estudi de la matèria, etc. Accedeix amb les teues claus a través de CAMPUS VIRTUAL, punxant després en “Curs Virtual ALF”.

– TUTORIES CAMPUS I INTERCAMPUS: en aquelles assignatures amb un nombre reduït d’alumnes matriculats, es garanteix l’atenció tutorial mitjançant un sistema de tutories en línia. Esta modalitat agrupa a alumnes de diferents Centres Associats de la UNED; d’una banda a estudiants del CAMPUS EST-CENTRE del qual forma part el CA Alzira-Valencia, i per un altre a estudiants pertanyents a diferents CAMPUS UNED de l’Estat. Esta modalitat de tutoria es dóna principalment a partir de 3º curs.

– DIPÒSIT D’EXÀMENS: molt útil per a orientar l’estudi de les matèries. Pots consultar-ho en el següent enllaç.

– BIBLIOTECA I LLIBRERIA DEL CENTRE ASSOCIAT: on accedir als manuals bàsics i a la bibliografia complementària de les teues assignatures (planta baixa de l’edifici de tutories) i adquirir tota la bibliografia bàsica amb un descompte del 5% (planta baixa edifici Administració, al costat de Consergeria). Us facilitaran un imprès amb la relació de Bibliografia Bàsica de cada matèria. Pots fer la teua comanda en www.libreriaunedvalencia.es/index.php

La web de la Seu Central t’ofereix consells perquè conegues la UNED.