La UNED està integrada en el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR), que li permet l’intercanvi de seients registrals amb altres Administracions mitjançant Registre Electrònic.

L’estudiant podrà presentar la documentació que li requerixca la Seu Central a través dels següents mitjans:

  • Secretaries de les seus del Centre Associat. Per a realitzar la gestió hauràs d’emplenar i signar una autorització per a que el nostre personal envie la documentació en representació de l’estudiant (et facilitaran l’imprés en Secretaria). Recorde que per a assistir a la Seu de València, ha de concertar cita prèvia.

Per al correcte enviament i recepció del seient registral, s’ha de facilitar al personal de les nostres secretaries o oficines de registre, les següents dades:

  • La unitat de destinació i el seu codi identificador:

O02800143 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la I. T. S. d’Enginyers Industrials

O02800144 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la I. T. S. d’Enginyeria Informàtica

O02800145 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Ciències

O02800146 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

O02800147 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat Ciències Polítiques i Sociologia

O02800148 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Dret

O02800149 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat d’Educació

O02800150 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Filologia

O02800151 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Filosofia

O02800152 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Geografia i Història

O02800153 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Psicologia

Perquè la documentació tinga validesa:

  • L’estudiant ha d’acudir a les oficines de registre amb l’original en paper perquè, després d’escanejar-ho, es convertisca en una còpia electrònica autèntica amb la mateixa validesa i eficàcia que el document original.
  • Si el document té una grandària, forma o enquadernació que impossibilite la digitalització directa, s’acompanyarà una fotocòpia en A4 per a la seua escaneig. És necessari, en tot cas, l’exhibició del document original perquè la documentació adjunta al seient tinga la consideració de còpia electrònica autèntica.
  • Els documents originals es retornaran a l’estudiant.