La UNED està integrada en el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR) que li permet l’intercanvi de seients registrals amb altres administracions a través de Registre Electrònic.

L’estudiant podrà presentar la documentació a la Seu Central de la UNED a través dels següents mitjans:


Per al correcte enviament i recepció del registre, s’ha d’indicar correctament l’unitat de destinació i el seu codi identificador:

O02800143 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la I. T. S. d’Enginyers Industrials

O02800144 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la I. T. S. d’Enginyeria Informàtica

O02800145 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Ciències

O02800146 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

O02800147 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat Ciències Polítiques i Sociologia

O02800148 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Dret

O02800149 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat d’Educació

O02800150 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Filologia

O02800151 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Filosofia

O02800152 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Geografia i Història

O02800153 Secció d’Atenció a l’Estudiant de la Facultat de Psicologia

Perquè la documentació tinga validesa:

  • L’estudiant ha d’acudir a les oficines de registre amb l’original en paper perquè, després d’escanejar-ho, es convertisca en una còpia electrònica autèntica amb la mateixa validesa i eficàcia que el document original.
  • Si el document té una grandària, forma o enquadernació que impossibilite la digitalització directa, s’acompanyarà una fotocòpia en A4 per a la seua escaneig. És necessari, en tot cas, l’exhibició del document original perquè la documentació adjunta al seient tinga la consideració de còpia electrònica autèntica.
  • Els documents originals es retornaran a l’estudiant.