NORMATIVA I FUNCIONS

COMPOSICIÓ

Sr. Alejandro Cerdá Esteve, Director

Sr. José David Torres Cano, Secretari del Centre

Sra. Milagros Moro Ipola, Coordinadora de l’Àrea Acadèmica d’Humanitats

Sra. Isabel Rodríguez Martínez, Coordinadora de l’Àrea Acadèmica de Dret

Sra. Anna Fons Cabanes, Coordinadora de l’Àrea Acadèmica de A.D.E.

Sra. Maribel Valero Montoya, Coordinadora Acadèmica del Centre Associat

Sra. Silvia Zarza Jiménez, Coordinadora del C.A.D., Premsa i Xarxes Socials, i Representant de Professors-Tutors

Sra. Mª Jesús Yago Casas, Coordinadora del Màster Universitari en Formació del Professorat de E.S.O., Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Sr. Francisco Paredes Salado,CCoordinador de Qualitat

Sr. Jesús Mascarell Simó, Coordinador del COIE

Sra. Milagros Candela Alcover, Coordinadora del CUID

Sra. Concha Soler Tronchoni, Coordinadora de la Biblioteca

Sra. Dolores Ribera Ibáñez, Coordinadora de l’Extensió de Gandia

Sr. Jordi Vila i Vila, Coordinador de la Seu d’Alzira

Sr. José E. Juan Esplugues, Coordinador de l’Extensió d’Ontinyent

Sr. Pascual Ferrer Santamaría, Coordinador de l’Aula de Sagunt

Sr. Javier Martín Olivares, Coordinador de l’Aula de Xàtiva

Sra. Mª Amparo Torres Domingo, Representant del P.A.S.

Sr. José Antonio Fombuena Salado, Representant dels Estudiants

ACORDS

  • Acords en sessions ordinàries i extraordinàries celebrades pel Consell de Centre.