NORMATIVA I FUNCIONS

El Claustre és l’òrgan de representació responsable de conèixer la gestió del Centre i debatre les línies generals d’actuació dels distints àmbits de la vida universitària.

Les seues competències estan arreplegades en el Reglament de’Organització i Funcionament del Centre Associat a la UNED Alzira-València (articles del 10 al 19).

La seua elecció es regeix per la normativa electoral de convocatòria del Claustre del Centre Associat.

CONVOCATÒRIES

ELECCIONS AL CLAUSTRE

COMPOSICIÓ

Després de les eleccions celebrades el 24 de setembre de 2019, la composició del Claustre es la següent:

Membres nats
 • Sr. Alejandro Cerdá Esteve, Director
 • Sr. José David Torres Cano, Secretari del Centre
 • Sra. Silvia Zarza Jiménez, Representant de Professors-Tutors
 • Sr. José Antonio Fombuena Salado
 • Sra. Mª Amparo Torres Domingo, Representant del PAS
Membres electes

Estament de Professors-Tutors

 • Sra. Elvira Alonso Romero
 • Sra. M. Carmen Arenas Fenollar
 • Sr. Feliciano Carrasco Fernández
 • Sr. Enrique Cebolla Vives
 • Sr. David García Montagud
 • Sr. José Enrique Juan Esplugues
 • Sr. Ignasi Rosell Escribà
 • Sra. María Milagros Moro Ipola
 • Sra. Isabel Rodríguez Martínez
 • Sra. María Eugenia Ruiz Molina
 • Sr. Enrique Tormo Part
 • Sra. María Isabel Valero Montoya
 • Sr. Jordi Vila i Vila
 • Sra. María Jesús Yago Casas
 • Sra. Silvia Zarza Jiménez

Estament d’Estudiants

 • Sra. Yolanda Trujillo Adriá

Estament del PAS

 • Sra. Doris Liliana García Mera
 • Sra. María Amparo Torres Domingo