Direcció

Sr. Alejandro Cerdá Esteve

Secretaria

Sr. José David Torres Cano

Gerència

Sra. Anna Fons Cabanes

Virtualizació i Innovació Tecnològica

Sra. Mª Cruz Zaragoza Peñalver