Psicologia per a la música: dels sentiments a les emocions

La música és una activitat específicament humana para l’execució de la qual es requereix el concurs de diverses disposicions i habilitats psicològiques i que implica tant respostes cognitives com a motores i emocionals.Tant la creació, com la interpretació o l’ensenyament musicals poden aprofitar eines sorgides de la Psicologia científica per a millorar els seus processos […]

Continue reading


De lo particular a lo general: las aportaciones de Xàtiva y su comarca a la prehistoria de la Península Ibèrica

La Prehistòria és una disciplina que requereix de metodologies d’estudi específiques per a generar coneixement científic, sent l’Arqueologia la disciplina més utilitzada. La seua aplicació a diferents jaciments del terme municipal de Xàtiva ha proporcionat uns resultats que han permès establir una àmplia seqüència d’ocupacions des del Paleolític mitjà fins a l’actualitat, els resultats de […]

Continue reading