Mètode PAEC

Mètode PAEC (Mètode Peripatètic Adaptat a l’Educació Contemporània) El Mètode PAEC: és un mètode educatiu registrat que presenta com a característiques més destacades: realitzar-se fora de l’aula, treballar per grups i el moviment. Els estudis realitzats mostren un augment del rendiment acadèmic i de la integració de l’alumnat.   Més informació i matrícula

Continue reading


Curs: Storytelling. Comunicar i persuadir amb recursos narratius

El Storytelling recupera i potencia el caràcter narratiu de la comunicació humana per a donar als nostres processos comunicatius una major capacitat de connexió, vincle emocional,sentit i persuasió. La disciplina del Storytelling es desenvolupa recentment en el món anglosaxó com un nou enfocament teòric i pràctic del discurs narratiu, del relat com a eina o estratègia de comunicació. Utilitzant recursos […]

Continue reading


Psicologia per a la música: dels sentiments a les emocions

La música és una activitat específicament humana para l’execució de la qual es requereix el concurs de diverses disposicions i habilitats psicològiques i que implica tant respostes cognitives com a motores i emocionals.Tant la creació, com la interpretació o l’ensenyament musicals poden aprofitar eines sorgides de la Psicologia científica per a millorar els seus processos […]

Continue reading


De lo particular a lo general: las aportaciones de Xàtiva y su comarca a la prehistoria de la Península Ibèrica

La Prehistòria és una disciplina que requereix de metodologies d’estudi específiques per a generar coneixement científic, sent l’Arqueologia la disciplina més utilitzada. La seua aplicació a diferents jaciments del terme municipal de Xàtiva ha proporcionat uns resultats que han permès establir una àmplia seqüència d’ocupacions des del Paleolític mitjà fins a l’actualitat, els resultats de […]

Continue reading


CONFERÈNCIA “REIALESA I PODER EN L’EDAT MITJANA: LA GESTIÓ DE LES MINORIES”

A càrrec d’Ana Echevarría Arsuaga, Professora Titular d’Història Medieval de la UNED. La professora Ana Echevarría reflexionarà en la seua ponència sobre les relacions entre l’Islam i el Cristianisme, destacant el paper de la minoria mudèjar i la polèmica antimusulmana en l’Edat Mitjana i com el món intel·lectual cristià preferia obviar la presència d’estos musulmans […]

Continue reading


Estètica modal. Una introducció efectiva (i afectiva) a l’anàlisi de l’obra d’art.

Una introducció efectiva (i afectiva) a l’anàlisi de l’obra d’art és un curs teòric- pràctic en el qual el professor Jordi Claramonte Arrufat exposarà la seua teoria sobre estètica modal aplicat a exemples pràctics presos de tres grans propostes expositives que actualment exhibeix el IVAM(València) : L’Eclosió de l’Abstracció, Rodchenko i Joan Miró. Més informació i matricula .

Continue reading


LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

El curs té per objecte la presentació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic El procés de revisió i modernització de les normes de contractació pública ha permès incrementar l’eficiència de la despesa pública i facilitar la participació de xicotetes i mitges empreses en la contractació pública. El curs té […]

Continue reading