Autor: Juan Manuel Guillem Mesado

La conflictivitat social ha estat sempre present al llarg de la Història, però la constant discrepància protagonitzada pels grups socials sobre com organitzar una part o tota la societat, no s’ha produït sempre igual.

En aquest llibre, després de diferenciar els moviments socials per grups i períodes fins als nostres dies, s’analitzen detalladament, amb independència dels països, els sorgits en les societats llauradores, els motius de les protestes, els actors i les formes d’expressió, així com l’evolució d’aquests moviments en les societats industrials.

L’estudi d’aquesta evolució permet identificar les etapes i determinar els elements de ruptura indicadors del trànsit a un període diferent. Així mateix, proporciona un fil conductor que relaciona els nous moviments socials, encara en desenvolupament, amb els quals es van originar en les societats llauradores.

Si bé, durant segles van estar animats per l’esperança en la intervenció de forces alienes a l’ésser humà, en el segle XX la confiança és exclusiva en els pròpies forces dels protagonistes, que segueixen un camí per a aconseguir la transformació de la realitat en la qual viuen.