PRESENTACIÓ

El Centre d’Orientació, Informació i Ocupació (COIE) és un servei especialitzat d’informació i orientació acadèmica i professional depenent del Vicerectorat d’Alumnes de la UNED.

El seu objectiu general és oferir a l’alumnat l’orientació i ajuda necessària per a  la seva adaptació i integració acadèmica, així com per a la seva inserció i promoció professional.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu el COIE té tres àmbits d’activitat:

1.- Orientació:

Orientació acadèmica: Tècniques d’estudi a distància i presa de decisions per a l’elecció de la carrera.

Orientació professional: Informació sobre sortides professionals.

2.- Informació:

Sobre carreres, estudis a l’estranger, cursos, premis i beques.

3.- Ocupació:

Difusió de l’oferta de pràctiques i d’ocupació pública i privat.

Adreces útils d’organismes relacionats amb l’ocupació i directori d’empreses amb possibilitats d’ocupació.

Tècniques de cerca d’ocupació: curriculum, preparació per a l’entrevista de selecció, portals amb ofertes, etc.

Gestió de convenis amb empreses per a la realització de pràctiques.

Base de dades de curricula de titulats de la UNED demandants d’ocupació.