Des del nostre Centre Associat pots cursar este Màster habilitant amb el suport d’un tutor que t’acompanyarà i assessorarà durant la realització de les pràctiques presencials obligatòries.

Coordinadora: Mª Jesús Yago Casas – myago@valencia.uned.es

Més informació sobre funcionament, pla d’estudis i places assignades al Centre Alzira-València de la UNED.