Són les paraules de Mario Benedetti, la memòria és existir, les que titulen la redacció d’aquestes pàgines. Mario Benedetti, en el llibre Existir todavía, inclou un poema per cada any de la nostra vida, en la qual ens fa transitar per la memòria.

Els articles que s’arrepleguen en aquesta obra van ser publicats des de finals de 2008 a primers de 2011, en Levante-EMV. Amb la seua publicació conjunta es pretén mantenir en la memòria aquells fets que, a penes transcorreguts, sembla com si no hagueren succeït, i aquelles circumstàncies que pròximes en el temps, sembla com, com si mai hagueren pogut succeir.

S’ha optat per la inclusió dels articles en deu capítols atesa la similitud entre els seus continguts. Amb això es pretén evitar en la mesura del possible la dispersió del lector en la lectura d’uns textos que també poden consultar-se cronològicament, acudint a les dates de la seua publicació que apareixen en el corresponent Índex.

La lectura d’aquests, temps després d’haver sigut redactats, permet reflexionar sobre un futur que, encara incert, apareix predeterminat, a vegades, ateses les circumstàncies que el van precedir.