El Centre Associat Alzira-València de la UNED convoca places de professor-tutor de les assignatures que es detallen en l’annex I.

 

Termini de presentació de sol·licituds: 17 a 26 de febrer de 2020.

Termini per a presentar reclamacions del 17 al 23 de septembre de 2020

En el document “Procediment i Calendari” trobaran les instruccions per a enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació, que es remetrà per correu electrònic a plazasprofesorestutores@valencia.uned.es

Les tutories s’imparteixen presencialment en les diferents seus del Centre Associat a les que estan adscrites les places (veure Annex I).