A fi de cobrir de manera ràpida i àgil les vacants de Professors/as-Tutors/as necessaris per a impartir les tutories oferides en cada curs acadèmic pel Centre Associat Alzira-València de la UNED, de manera temporal fins a la seua convocatòria pública per a l’obtenció de la plaça amb vènia docendi, s’ha aprovat, per resolució del 17 de febrer de 2021, les bases reguladores de la convocatòria de concurs públic de mèrits per a formar part de la borsa de treball.

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

1. Resolució

2. Bases reguladores

3. Barem

4. Formulari d’inscripció a la borsa