La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la convocatòria de beques per a estudiants de la UNED matriculats en Centres Associats de la Comunitat Valenciana del curs 2020/2021.

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUTS

BENEFICIARIS

Estudiants de grau matriculats en els centres de la UNED en la Comunitat Valenciana:

  • Menors de 55 anys que no posseïsquen un títol del mateix nivell o superior.
  • Residents en la Comunitat Valenciana.
  • Només per a crèdits de primera matrícula.