p.7un sambenito para el senor santiago

Aquesta traducció de la Poètica aristotèlica anotada aquesta dissenyada específicament per als alumnes de Introducció a la teoria de la literatura que s’acosten, per primera vegada, a un text d’aquestes característiques.

Es tracta, doncs, d’un llibre per a estudiants més que per a especialistes, les anotacions dels quals, amb finalitat recopilatòria i especialment didàctica, no cerquen aportar noves interpretacions del text sinó que pretenen ressaltar les qüestions bàsiques que es presenten en el temari de l’assignatura: què és la literatura i quines funcions té, quines relacions manté amb altres arts i amb la psicologia, quines són les disciplines literàries, quina classificació dels gèneres s’estableix, etc.