El Centre Universitari d’Idiomes Digital i a Distància (CUID) té la finalitat de promoure l’ensenyament d’idiomes i de les llengües cooficials d’Espanya. Disposa d’unes infraestructures, recursos tecnològics i un capital humà que li permeten proporcionar una formació de qualitat, complint amb els criteris del MCERL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües).

L’oferta educativa del CUID inclou cursos de 14 llengües en diferents modalitats.
Abans de decidir en quin curs et matricules, pots realitzar una prova de nivell on line gratuïta.

El curs del CUID comença el primer dia hàbil del mes de novembre i finalitza el 31 de maig de l’any següent.

Cada curs, abans de l’inici de les tutories, la coordinació del CUID de la seu de València, organitza unes Jornades d’Acollida per a nous estudiants en què s’explica el funcionament del curs i el sistema d’avaluació.