TÈCNIQUES D’ESTUDI I SEGUIMENT PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT ANIMAL.

Conèixer tècniques de cens i aplicació de les mateixes.

El curs “TÈCNIQUES D’ESTUDI I SEGUIMENT PER A LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT ANIMAL” es presenta per tercer any consecutiu, amb canvis respecte a edicions anteriors. Creiem necessari ampliar les sessions pràctiques, és per açò que, es faran dues jornades més de camp per a cercar rastres/petjades de mamífers, així com manejar tecnologia per a censar ratapinyades, i el tractament posterior de les dades amb programes específics. És de gran rellevància la defensa de la naturalesa avui dia, però per a açò, es necessita de coneixements que ajuden a conservar la nostra riquesa faunística sent aquest un dels objectius principals del curs. No obstant açò, el curs ha de servir com a ajuda per a aquells estudiants que han finalitzat els seus estudis de grau en Ciències Ambientals i Biologia, i cerquen treball en auditories ambientals, educació ambiental, etc. És per açò que el present curs ampliat, és un perfecte complement. De fet, al llarg dels seus estudis coneixen tècniques de cens, però poques vegades tenen l’oportunitat d’aplicar-les ells mateixos. Els alumnes treballaran en grups potenciant el cooperativisme, sent ells els que aprenguen gràcies a les orientacions que es donen en la part teòrica.

Més informació i matricula….