Secretaria

La secretaria de les nostres seus realitza les funcions d'atenció a l'estudiant i de gestió administrativa.

 

Atenció a l'estudiant

 

Gestió administrativa

 

- Oferta d'estudis- Carné d'estudiant
- Orientacions sobre la matrícula- Extensió universitaria
- Calendari acadèmic- Convenis
- Admissió i matrícula 
- Certificats 
- Trasllat d'expedient 
- Proves presencials 
- Beques