Secretaria

La secretaria de les nostres seus realitza les funcions d'atenció a l'estudiant i de gestió administrativa.

Atenció a l'estudiantGestió administrativa
- Oferta d'estudis- Carné d'estudiant
- Orientacions sobre la matrícula- Extensió universitaria
- Calendari acadèmic- Convenis
- Admissió i matrícula
- Certificats
- Trasllat d'expedient
- Proves presencials
- Beques