Orientació académica i laboral

ORIENTACIÓ ACADÈMICA 

Des del COIE s'ofereix informació i orientació en els següents temes:

Elecció de la carrera.

Tècniques d'estudi.

Elecció de l'itinerari curricular (assignatures).

Formació complementària.

Guia d'Estudi

ORIENTACIÓ LABORAL

Des del COIE s'ofereix informació i orientació en els següents temes:

Tècniques de cerca d'ocupació.

Assessorament per superar les entrevistes de selecció.

Recursos d'ocupació, d'orientació i de formació.

Mercat laboral i sortides professionals.

Informació sobre sortides professionals

Els dubtes puntuals sobre aquestes qüestions es poden atendre per correu electrònic o telefònic.

Per a una orientació més general, acudir presencialment en l'horari d'atenció.