A la pàgina web practicas.uned.es  pots sol·licitar la realització de les PRÀCTIQUES, obligatòries en la major part dels casos, que comporta la teva matriculació en algunes assignatures de l’Àrea de Ciències, Enginyeries i Informàtica. Aquest procediment és d’obligatori compliment fins i tot per a aquells estudiants que ja tinguin les pràctiques convalidades per la seva realització en cursos previs.

També pots inscriure’t en les pràctiques a la teva pàgina personal del Campus UNED a l’apartat PRÀCTIQUES situat immediatament per sobre de l’apartat EL MEU EXPEDIENT i a dalt i a l’esquerra de l’apartat ELS MEUS EXÀMENS.

Una vegada que accedeixis al lloc de pràctiques, en la mateixa portada tens un videotutorial amb informació de com realitzar les sol·licituds. Per si volguessis veure-ho ja l’enllaç és el següent (https://youtu.be/T8l2PO4Ehu8)

Si en una assignatura hi hagués diversos grups de pràctiques hauràs de triar almenys un. Si seleccionessis diversos grups (fins a un màxim de tres) hauries de prioritzar aquesta selecció amb la finalitat de que el tutor t’ho assigni d’entre els seleccionats.

En el cas que els grups de pràctiques encara no apareguessin a la web hauries de posar-te en contacte amb el tutor posat que ell és qui els dóna d’alta.

Si desitjeres incorporar-te als grups de pràctiques una vegada que s’hagen començat a realitzar en tots els grups establerts o si no et fos possible dur-les a terme en cap d’aquests grups, únicament et quedaria la possibilitat de realitzar-les a un altre Centre Associat. En aquest cas hauràs de sol·licitar el canvi al nostre Centre amb la corresponent justificació.

La tramitació d’aquesta sol·licitud de cap manera garantiria la concessió d’aquest canvi per estar supeditat a la disponibilitat de places al Centre receptor.