Enguany, per primera vegada, el CUID ofereix la Prova Lliure d’Acreditació de tots els idiomes i nivells amb els quals explica en la seua oferta acadèmica.

Una altra novetat és la convocatòria d’una Prova Lliure durant la primera setmana de setembre.

El període de matrícula és del 2 al 20 de juliol de 2018.

La Prova Lliure d’Acreditació avalua el nivell de competència lingüística en una llengua. Es realitza mitjançant un examen que consta de dues parts, una oral (amb dues proves en les quals es valora la seua Comprensió Auditiva i Expressió i Interacció Oral) i una altra escrita (amb dues proves, Comprensió Lectora/Ús de la Llengua i Expressió Escrita).

És necessari superar cadascuna de les quatre destreses per a aprovar l’examen i, d’eixa manera, poder obtenir l’acreditació en un u o diversos idiomes segons les directrius del MCERL (Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües).

Consulta les taxes de matrícula i dates d’exàmens.

.