Coordinacions acadèmiques: contacte i horaris d’atenció

CURS D'ACCÉS DIRECTE +25 I +45 ANYS

Periode lectiu (octubre-maig)

Dilluns 18:30-19:30
Dijous 18:30-19:30

Coordinadora: Silvia Zarza Jiménez

 

DRET I MÀSTER D'ADVOCACIA

Periode lectiu (octubre-maig)

Dimarts 16:30-18:30

Coordinadora: Isabel Rodríguez Martínez

 

HUMANITATS

Periode lectiu (octubre-maig)

Dimecres 17:30-19:30

Coordinadora: Milagros Moro Ipola

 

ADE, ECONOMIA I TURISME

Periode lectiu (octubre-maig)

Dimarts 16.30-18.30

Coordinador: Enrique Cebolla Vives

 

CIÈNCIES, ENGINYERIA I INFORMÀTICA

Periode lectiu (octubre-maig)

Dijous 19:30-21:30*

Coordinador: Ignasi Rosell Escribà

*La setmana del 2-6 de decembre, la coordinació tindrà lloc el dimarts 4 de 16:00-18:00 hores.

 

COORDINACIÓ DE SERVEIS

CUID

Període lectiu: dimecres 16:30-18:30

Coordinadora: Myriam Thiron Blot

e-mail: cuid@valencia.uned.es

 

CURSOS VIRTUALS I QUALITAT

1r quadrimestre

Dilluns 17:00-19:30

Dimarts 17:00-18:30

Dijous 15:30-18:30

2n quadrimestre

Dimarts 17:00-19:30

Dimecres 17:00-19:00

Dijous 16:00-18:30

Coordinador: Francisco Paredes Salado

(Despatx de coordinació: Departament d'Informàtica)

e-mail: virtual@valencia.uned.es

 

MÀSTER D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Coordinadora: Mª Jesús Yago Casas

e-mail: mastersecundaria@valencia.uned.es

 

COORDINACIÓ DE SEUS, EXTENSIONS I AULES

ALZIRA

Dilluns i dijous 17:30-20:30

Dimecres 17:30-19:00

Divendres: prèvia cita.

Coordinador: Jordi Vila Vila

e-mail: jvila@alzira.uned.es

 

GANDIA

Dimarts, dimecres i dijous 18:00-20:30

Coordinadora: Dolores Ribera Ibáñez

e-mail: lribera@valencia.uned.es

 

ONTINYENT

Dilluns i dimecres 15:30-19:30

Coordinador: José Enrique Juan Esplugues

e-mail: jjuan@ontinyent.uned.es

 

SAGUNT

Dilluns, dimarts i dijous de 17:00-20:00

Coordinador: Pascual Ferrer Santamaría

e-mail: pferrer@valencia.uned.es

 

XÀTIVA

Dilluns i dimarts 16:30-19:30

Coordinador: Javier Martín Olivares

e-mail: ajmartin@valencia.uned.es