Coordinacions acadèmiques: contacte i horaris d’atenció

CURS D'ACCÉS DIRECTE +25 I +45

Dimecres 16:30-18:30 (l'atenció del dia 13 de març passa al dia 12 de març de 16:00-18:00)
Dijous 16:30-19:30

Coordinadora: Cristina Moya Pérez

 

DRET I MÀSTER D'ADVOCACIA

Dilluns 16:00-18:30
Dimarts 17:00-18:30 i 20:30-21:30

Coordinadora: Isabel Rodríguez Martínez

 

HUMANITATS

Dilluns 17:30-19:30 i 20:30-21:30
Dimecres 19:00-21:00

Coordinadora: Milagros Moro Ipola

 

PSICOLOGIA I EDUCACIÓ

Dimecres 18:30-20:30
Dijous 17:30-20:30 (del 21 de febrer al 14 de març consultar disponibilitat amb la coordinadora)

Coordinadora: Elvira Vague Cardona

 

ADE, ECONOMIA I TURISME

Dimarts i dijous 17:00-19:30

Coordinador: Enrique Cebolla Vives

 

CIÈNCIES, ENGINYERIA I INFORMÀTICA

Dilluns 16:00-18:00

Dijous 19:30-21:30h

Coordinador: Ignasi Rosell Escribà