Concurs places Professor Tutor – Curs 2021/2022

El Centre Associat Alzira-València de la UNED convoca places de professor-tutor de les assignatures que es detallen en l’annex I. 

Termini de presentació de sol·licituds:  22 de febrer a 3 de març de 2021.

Termini per a presentar reclamacions del  26 de març al 1 de juni de 2021

En el document “Procediment i Calendari” trobaran les instruccions per a enviar la sol·licitud, el currículum i la documentació, que es remetrà per correu electrònic a plazasprofesorestutores@valencia.uned.es

Les tutories s’imparteixen presencialment en les diferents seus del Centre Associat a les que estan adscrites les places (veure Annex I).

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

4. Annex II – Sol·licitud
5. Annex III – Currículum