Col·lecció Discursos Politics Valencians

Títol: Opiniones y análisis políticos
Autor: Francisco Camps Ortiz
Preu: 9€ 
ISBN-13: 978-84-95484-76-6 
ISBN-10: 84-95484-76-5  
Any: 2006

Títol: La fuerza de la convicción
Autor: Ignasi Pla
Preu: 9€ 
ISBN-13: 978-84-95484-75-8 
ISBN-10: 84-95484-75-7 
Any: 2006

Títol: Valencianisme i municipalisme sempre: ahir, hui i demà
Autor: Fernando Giner Giner
Preu: 9€ 
ISBN-13: 978-84-95484-81-1 
ISBN-10: 84-95484-81-1  
Any: 2006

Títol: Escrits per al canvi
Autor: Enric Morera i Català
Preu: 9€ 
ISBN-13 978-84-95484-83-3 
ISBN-10: 84-95484-83-8 
Any: 2006