Agenda Cultural

Podem resumir tota una Temporada de Producció Pròpia en 2 minuts?
No.
Pèro hem aconseguit fer-ho en 2'51''.

Gràcies per acompanyar-nos!

AGENDA CULTURAL CENTRO ALZIRA - VALENCIA