Convocatoria extraordinaria de concurso de plazas de profesor tutor

Convocatoria de concurso a plazas de profesor tutor para el curso académico 2017/2018

Reglamento de Selección

Calendario convocatoria

Anexo I – Relación Plazas

Anexo II – Modelo de Solicitud (word)         Anexo II – Modelo de Solicitud (pdf)

Anexo III – Model de Currículum (word)      Anexo III – Modelo de Curriculum (pdf)

Anexo IV – Baremo